Nimi Seura Aika Ero optimista Optimiaika Ero% Rutiinitaso Maksimitaso Onnistumis%
1Antell Kai00:34:274:5129:360 %100 %100 %76.3 %
2Eskola Mikko00:42:3912:2430:1623.8 %99.2 %100 %50.1 %